DOWNLOAD PROPOSAL RAMADHAN 1440 H

“Barangsiapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun.”
Abu ‘Isa berkata; “Ini merupakan hadits hasan shahih.” (HR. Tirmidzi: 735)
“Apabila engkau berkehendak untuk bershadaqah, atau berbuat baik atau beramal shalih maka kerjakanlah segera mungkin pada saat itu, sebelum syaithan datang dan menjadi penghalang antara dirimu dengan itu semuanya.”
Al Imam Sufyan Ats-Tsauriy Rahimahullahu Ta’ala (Hilyatul Auliya, 62/7)

DOWNLOAD PROPOSAL RAMADHAN 1440 H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top