RAMADHAN SALIM 1440 H

Muqoddimah

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta’ala. Kita memohon pertolongan-Nya dan ampunan serta perlindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barang siapa yang diberi hidayah-Nya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barangsiapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. Asyhadu ‘Ala Ilaha Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa’at Beliau nanti di Hari Kiamat. Amin Yaa Rabbal ‘Alamiin

Tema Kegiatan

“ Meraih Keberkahan di Bulan yang Mulia”

Tujuan Kegiatan

  1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.
  2. Menghidupkan bulan Ramadhan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.
  3. Menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan perbaikan diri dan umat Islam secara keseluruhan.
  4. Menambah ‘ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadhan.
  5. Menghidupkan syiar Islam.
  6. Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat Kota Malang.

PROGAM KEGIATAN

Scroll to top